Fotoklub Černá slunečnice

jsme ryze amatérské sdružení fotografů, které vzniklo v listopadu roku 2000 na základě dvou předchozích fotografických seminářů pořádaných časopisem Photo Life. Po společně stráveném víkendu a pozdější schůzce nad na semináři vytvořenými fotografiemi se mnozí totiž shodli, že je jim spolu natolik dobře, že se chtějí i nadále scházet, a poté spontánně založili vlastní fotoklub. V současné době máme jedenáct stálých členů, několik dalších se na klubovém životě podílí pouze občas, jak jim to pracovní a rodinné povinnosti dovolí. Přestože je členská základna různorodá, a to jak věkem (nejmladšímu je 26 a nejstaršímu 60 let), tak i profesemi, začali jsme si rozumět natolik, že na společné fotografické víkendy jezdí i mnozí rodinní příslušníci.

Členové Černé slunečnice fotografují různá témata a vynikají v oblastech, které jsou jejich srdci nejbližší. Převládá však krajinářská fotografie. Na svých toulkách přírodu nezachycují realisticky a popisně, ale vnášejí do snímků vlastní pocity a dojmy z atmosféry místa, jež na ně silně zapůsobila. Používají k tomu různé fotografické prostředky či postupy. Jistě není nutné zdůrazňovat, že pro takový způsob fotografování je nutný dostatek času. Člověk se s místem nejprve musí nějakou dobu sžívat, nechat na sebe působit prvky, které budou tvořit skladbu a především atmosféru snímku, a čekat na to nejlepší světlo. Tato doba je jistou analogií času, který malíř věnuje namíchání té správné palety barev. Pro způsob fotografování členů fotoklubu je důležitá znalost technických možností používané fototechniky. Všichni se proto snaží neustále zdokonalovat na pravidelných setkáních, společných fotografických dílnách či na zahraničních fotoexpedicích (v roce 2002 někteří prošli jižní Sibiř, oblast pohoří Východní Sajan a jezera Bajkal, v roce 2003 Norsko, v roce 2005 pak jihozápadní Čínu a v roce 2007 se Vít Schwarzbrunn vypravil sám na Filipíny).

Důležité místo v činnosti Černé slunečnice mají tzv. výjezdní semináře do zajímavých koutů České republiky. Konají se dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim, když příroda nabízí nejpoetičtější scenérie, barevnost a světelné podmínky. Seminářům předchází pečlivá příprava zahrnující především výběr fotograficky nejzajímavějších míst a časový plán, v případě nepřízně počasí i plnohodnotný náhradní program. První společná takříkajíc terénní fotoakce se uskutečnila v červnu 2001. Tehdy jsme si v krásném okolí města Dvora Králové nad Labem ověřovali nabyté poznatky z literatury a především nově zkoušeli techniku podvečerního a nočního fotografování s bleskem v areálu zahrady barokního zámku Kuks, kde se nacházejí působivé sochy Matyáše Bernarda Brauna.

Pravidelné schůzky fotoklubu se konají každý měsíc, kdy se scházíme v naší klubové restauraci Varta v Praze – Petrovicích. Jejich náplní je především prezentace nových fotografií formou zvětšenin nebo promítáním diapozitivů, která jsou spojena s jejich hodnocením. Dále se informujeme o konaných výstavách a o novinkách z oblasti fototechniky. Vzájemně si sdělujeme zážitky a poznatky z míst, kde někteří právě fotografovali, jeden druhému radí s náměty, kdy je nutné objasnit složitější fotografické postupy. Klubová místnost nám zároveň slouží jako příležitostný ateliér. Na naše schůzky se také někdy podaří zajistit návštěvu významné osobnosti z oblasti fotografování. Zhruba polovinu jednotlivých setkání zabere diskuse o tématu a výběru fotografií pro každoroční společné výstavy. Ty mají vždy jednotící kritéria co se týká obsahu i formy. Cílem tak není vytvořit soubor fotografií, které téměř nic nespojuje, ale naopak zastřešit vybrané snímky předem dohodnutou koncepcí. Například kolekci pro rok 2005, vytvořenou na Fotofestival v Moravské Třebové, tvořily tematicky související motivy a pro rok následující byly vybrány ucelené autorské miniprofily. Důraz je kladen nejenom na obsah, ale i na formu, jakou je výstava prezentována. K tomu přispívá také jednotná adjustace. Znamená to sjednotit nejen rámy, ale i velikost, povrch a technologii výroby fotografií, ať již v podobě kvalitních ručních zvětšenin či digitálních tisků. Špičkové výsledky právě z oblasti finalizace výstavních zvětšenin nám zajišťuje firma FOTOTECH - pan RNDr. Jiří Růžek.

Ve výstavních kolekcích jsou zastoupeny kromě krajiny i další oblasti, jako makrofotografie, sportovní, reportážní, portrétní a dokumentární snímky či zátiší, architektura a akty. Vystavované soubory potvrzují, že vedle sebe může existovat barevná a černobílá fotografie, a dokonce se vhodně doplňovat. Jako autoři klademe důraz na výtvarné pojetí fotografií a chceme ukázat, že i v dnešní době postmodernismu není ostudou předvést řemeslně dobře zpracovaná díla.

V listopadu roku 2004 se konala první společná výstava členů Černé slunečnice v pražské Galerii Vyšehrad. O rok později se ta samá kolekce představila na mezinárodním Fotofestivalu v Moravské Třebové, kde byla Černá slunečnice za soubor 52 fotografií formátu 40 x 60 cm vyhodnocena jako nejlepší ze všech vystavujících fotoklubů. V témže roce výstava zavítala ještě na zámek Veltrusy. Na Fotofestivalu Moravská Třebová v roce 2006 se již fotoklub prezentoval novým souborem čítajícím 48 fotografií opět o rozměru 40 x 60 cm.

Používanou fototechnikou jsou převážně digitální nebo kinofilmové zrcadlovky, ale fotoklub disponuje i středním či velkým formátem a studiovým vybavením. Na této naší internetové prezentaci, se představují jednotliví členové, společná tvorba a prostor dostane mimo jiné i diskusní fórum a aktuality z klubového dění. Do budoucna fotoklub plánuje účast na dalších fotofestivalech a výstavách, ale především se hodlá dále zdokonalovat ve své tvorbě a nalézání nových neotřelých námětů. Vždyť malování světlem je tak krásné!

Přejeme všem fotografům Dobré světlo!

Váš fotoklub Černá slunečnice

zpět na hlavní stránku